Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SEMINARIA NAUKOWE IBM I SZKOŁY ZIMOWE WBBiB

Zarys historyczny

Inicjatywa zorganizowania wyjazdu, mającego na celu integrację pracowników nowopowstającej jednostki wyszła od młodych asystentów Zakładu Biofizyki. Jak napisał w swoich wspomnieniach pt. „Trzy kadencje” prof. Aleksander Koj, pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia była Hanna Boćko. Za najlepszy termin uznano zimową przerwę semestralną. Nie dość, że w tym okresie nie trzeba prowadzić zajęć dydaktycznych, to dodatkowo można w wolnym czasie wybrać się na narty…

Jeśli spojrzeć uważniej na daty, to I seminarium odbyło się jeszcze przed formalnym powołaniem do życia Instytutu Biologii Molekularnej, bo w dniach od 17 do 26 lutego 1970 roku. 

Od 1971 zimowe wyjazdy zaczęły być oficjalnie określane jako Seminaria Naukowe Instytutu Biologii Molekularnej, zaś nieoficjalnie mówiło się o nich „Rabka”, gdyż w tej właśnie miejscowości się odbywały. Początkowo – w domach pracy twórczej UJ „Niemen” i „Sasin”, a potem, w związku z coraz większą liczbą uczestników – w domu wczasowym „Chemik”. 

Od czasu do czasu pojawiały się tendencje do organizowania seminariów w innych miejscowościach, co doprowadziło do powstania niezrozumiałych dla osób spoza IBM wyrażeń w rodzaju „<Rabka> w Szczawnicy” czy „<Rabka> w Zawoi”.

W seminariach rabczańskich od początku brali udział goście, na początku – naukowcy z Krakowa oraz innych ośrodków w kraju, a potem również z zagranicy. Po kilkunastu latach do udziału w seminariach zaczęto także zachęcać studentów IBM. Referaty wygłaszane w czasie seminariów publikowane były w Zeszytach Naukowych UJ w serii pt. Prace z Biologii Molekularnej. 

Pierwsza luka w kalendarium zimowych wyjazdów naukowych pojawiła się w roku 1982 i była konsekwencją dramatycznych wydarzeń, jakie miały wtedy miejsce w Polsce, tj. wprowadzenia w grudniu 81’ stanu wojennego. Kolejna – na początku lat 90’ – wiązała się z gorącym okresem transformacji ustrojowej oraz towarzyszącym mu problemom finansowym. Trzecia – dotyczy końca XX wieku, i łączy się w czasie z przenosinami IBM z budynku przy Alejach Trzech Wieszczów na III Kampus UJ.

W roku 1993 odbyła się ostatnia „Rabka” w Rabce. Po ponad dwudziestu latach istnienia seminaria przeniosły się do Zakopanego. W latach dwutysięcznych doszło do kolejnych zmian – Instytut Biologii Molekularnej oddzielił się od macierzystej jednostki i przekształcił w samodzielny wydział – w wyniku tej transformacji Seminaria naukowe IBM przemianowane zostały na Szkoły Zimowe WBBiB – zachowana została jedna ciągłość numeracji. 

Czasy się zmieniły, zmienił się również charakter zimowych spotkań. Kameralne wyjazdy i dyskusje naukowe prowadzone przy wspólnym stole, zastawionym prywatnym prowiantem przywiezionym z Krakowa przez uczestników, przerodziły się w profesjonalne konferencje – z rejestracją, opłatami, identyfikatorami, ściśle ustalonymi sesjami naukowymi, uroczystym bankietem i zawodami narciarskimi. Jednak cel zimowych wyjazdów po 50 latach nadal jest ten sam – integrowanie młodszych i starszych pracowników, prezentacja wyników badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach, dyskusja o nowych trendach w nauce i odpoczynek od codziennego zgiełku miasta.

Wykaz Seminariów i Szkół Zimowych

 • I. DATA: 17-26 lutego 1970 r. MIEJSCE: Rabka, Domy Pracy Twórczej UJ „Niemen” i „Stasin”. TYTUŁ: Metodyka i kierunki badań w biologii molekularnej. ORGANIZATORZY: Aleksander Koj i Maria Sarnecka-Keller. WYKŁADY: 22 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej,  Zeszyt 1 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1974).
 • II. DATA: 16-23 lutego 1971 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Biologia komórki. ORGANIZATORZY: Jan Zurzycki i Aleksander Koj. WYKŁADY: 25 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej,  Zeszyt 1, pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1974).
 • III. DATA: 17-25 lutego 1972 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Struktura i funkcja błon biologicznych. ORGANIZATORZY: Włodzimierz Korohoda i Jan Zurzycki. WYKŁADY: 25 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 1, pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1974).
 • IV. DATA: 5-15 lutego 1973 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Mechanizmy regulacyjne w komórce. ORGANIZATORZY: Maria Sarnecka-Keller i Aleksander Koj. WYKŁADY: 27 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 1, pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1974).
 • V. DATA: 18-28 lutego 1974 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Oddziaływanie światła i promieniowania jonizującego z materią. ORGANIZATOR: Stanisław Łukiewicz. WYKŁADY: 43 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 2 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1974).
 • VI. DATA: 17-26 lutego 1975 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Problemy immunologiczne w badaniu komórki. ORGANIZATORZY: Zofia Porwit-Bóbr i Maria Sarnecka-Keller. WYKŁADY: 29 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 3 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1976).
 • VII. DATA: 19-28 lutego 1976 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Bioenergetyka. ORGANIZATOR: Stanisław Więckowski. WYKŁADY: 32 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 4, pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1977). ADNOTACJA: Seminarium poświęcone prof. Franciszkowi Górskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin.
 • VIII. DATA: 25 stycznia – 3 lutego 1977 r. MIEJSCE: Zawoja. TYTUŁ: Metody fizyczne, biochemiczne i immunologiczne w badaniach molekularnych struktur komórkowych. ORGANIZATOR: Włodzimierz Korohoda. WYKŁADY: 32 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 5 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1978).
 • IX. DATA: 25 stycznia – 3 lutego 1978 r. MIEJSCE: Szczawnica. TYTUŁ: Białka układów kurczliwych. ORGANIZATOR: Jan Zurzycki. WYKŁADY: 25 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 6 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1979).
 • X. DATA: 19 – 28 lutego 1979 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Cellular aspects of protein degradation and turnover. ORGANIZATOR: Aleksander Koj. WYKŁADY: 33 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 7 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1980).
 • XI. DATA: 19 – 28 lutego 1980 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej nowotworów. ORGANIZATORZY: Andrzej Klein i Tadeusz Sarna. WYKŁADY: 42 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 8 pod red. M. Sarneckiej-Keller, 1981).
 • XII. DATA: 17 – 28 lutego 1981 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Biologia molekularna komórki nowotworowej i patologicznej. ORGANIZATOR: Zdzisław Żak. WYKŁADY: 73 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 9 pod red. T. Sarny, 1982).

1982 r. Seminarium Naukowe IBM nie odbyło się z powodu wprowadzenia stanu wojennego

 • XIII. DATA: 22-28 lutego 1983 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Jony metali przejściowych w układach biologicznych. Metody fizyczne stosowane do badań metali przejściowych w układach biologicznych. ORGANIZATORZY: Wojciech Froncisz i Marta Pasenkiewicz-Gierula. WYKŁADY: 38 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 11 pod red. Z. Żaka, 1985; Zeszyt 12 pod red. Z. Żaka, 1984).
 • XIV. DATA: 20-28 lutego 1984 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Molekularne aspekty ewolucji organizmów. ORGANIZATOR: Stanisław Więckowski. WYKŁADY: 27 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 13 pod red. Z. Żaka, 1986; Zeszyt 14 pod redakcją Z. Żaka, 1987).
 • XV. DATA: 1985 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Dynamika układów biologicznych. ORGANIZATOR: Zygmunt Wasylewski. WYKŁADY: 39 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej,  Zeszyt 15, pod red. S. Więckowskiego, 1987).
 • XVI. DATA: 18-26 lutego 1986 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Molekularne aspekty ekspresji genów. ORGANIZATOR: Zofia Borwit-Bóbr. WYKŁADY: 24 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 16 pod red. S. Więckowskiego, 1988).
 • XVII. DATA: 19-25 lutego 1987 r. MIEJSCE: Rabka, DW „Chemik”. TYTUŁ: Molekularne podstawy zjawisk fotobiologicznych. ORGANIZATORZY: Tadeusz Sarna i Halina Gabryś (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 17 pod red. S. Więckowskiego, 1988)
 • XVIII. DATA: 18-25 lutego 1988 r. MIEJSCE: Rabka, DW „Chemik”. TYTUŁ: Wzrost i różnicowanie komórek. ORGANIZATOR: Włodzimierz Korohoda (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 18 pod red. Stanisława Więckowskiego, 1990).
 • XIX. DATA: 18-25 lutego 1989 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Proteinazy i ich inhibitory: regulacja metabolizmu komórkowego. ORGANIZATOR: Adam Dubin. WYKŁADY: 34 (Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Biologii Molekularnej, Zeszyt 19 pod red. Adama Dubina, 1990).
 • 1990 ???
 • 1991 ???
 • XXI. DATA: 21-27 marca 1992 r. MIEJSCE: Rabka, DPT „Niemen” i „Stasin”. TYTUŁ: Prezentacja badań własnych. ORGANIZATORZY: Magdalena Kosz-Vnenchak, Kazimierz Strzałka, A. Szuster. WYKŁADY: 21.
 • XXII. DATA: 6-13 lutego 1993 r. MIEJSCE: Rabka. TYTUŁ: Postęp w badaniach ruchów komórkowych. ORGANIZATOR: Halina Gabryś. WYKŁADY: 21.
 • XXIII. DATA: 28 lutego – 5 marca 1994 r. MIEJSCE: Zakopane. TYTUŁ: Biotechnologia, wybrane zagadnienia z inżynierii komórkowej, genetycznej i białkowej. ORGANIZATOR: Zdzisław Żak. WYKŁADY: 57.
 • XXIV. DATA: 9-5 maja 1995 r. MIEJSCE: Zakopane. TYTUŁ: Wybrane zagadnienia z biochemii, biofizyki i biotechnologii komórki. ORGANIZATOR: Andrzej Klein. WYKŁADY: 63.
 • XXV. DATA: 1996 r. TYTUŁ: Inżynieria genetyczna. ORGANIZATOR: Stanisław Łukiewicz.
 • XXVI. DATA: 24-29 marca 1997 r. MIEJSCE: Zakopane. TYTUŁ: Mechanizmy regulacji ekspresji genów. ORGANIZATOR: Zygmunt Wasylewski. WYKŁADY: 57.

1998

1999

 • XXVII. DATA: 29 kwietnia – 5 maja 2000 r. MIEJSCE: Zakopane. TYTUŁ: 30-lecie Instytutu Biologii Molekularnej UJ, Molekularne aspekty w biotechnologii. ORGANIZATOR: Zdzisław Żak. WYKŁADY: 24.
 • XXVIII. DATA: 21-26 kwietnia 2001 r. MIEJSCE: Zakopane. TYTUŁ: Najnowsze metody i techniki w biologii molekularnej i biotechnologii. ORGANIZATOR: Maria Kapiszewska. WYKŁADY: 45.
 • XXIX. DATA: 7-9 czerwca 2002 r. MIEJSCE: Kraków. TYTUŁ: Progress in molecular biology. ORGANIZATORZY: Witold Korytowski, Hanna Rokita i Aleksander Koj. WYKŁADY: 31.
 • XXX. DATA: 2003 r. MIEJSCE: Zakopane-Kościelisko, DW „Salamandra”. TYTUŁ: Commemorating the 50th anniversary of Alex Koj's scientific research: Cytokines, proteinases and proteinase inhibitors in regulation of cellular metabolism. ORGANIZATOR: Adam Dubin (ABP, Vol 50, No 3/2003).
 • XXXI. DATA: 18-21 marca 2004 r. MIEJSCE: Zakopane-Kościelisko, DW „Salamandra”. TYTUŁ: Nowoczesne techniki molekularne w badaniach biologiczno-medycznych. ORGANIZATORZY: Alicja Ziemienowicz i Magdalena Kosz-Vnenchak.
 • XXXII. DATA: 3-7 marca 2005 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Rzemieślnik”, Willa „Roztoka”. TYTUŁ: From molecular biology to biotechnology. ORGANIZATORZY: Józef Dulak, Alicja Józkowicz, Claudine Kieda , Andrzej Rutkowski, Justyna Leja, Paulina Kucharzewska (ABP Vol 52, No 2/2005).
 • XXXIII. DATA: 25 lutego – 2 marca 2006 r. MIEJSCE: Krynica, DW „Beskid”. TYTUŁ: Różne oblicza biotechnologii. ORGANIZATORZY: Tomasz Panz i Jacek Międzobrodzki (ABP, Vol 53, No 3/2006). 
 • XXXIV. DATA: 7-11 marca 2007 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”i OSW „JUREK”. TYTUŁ: Komórka i jej środowisko. ORGANIZATORZY: Justyna Drukała i Zbigniew Madeja (Cell Mol Biol Lett, 13(1):2008). ADNOTACJA: Szkoła zorganizowana z okazji 70. urodzin prof. Włodzimierza Korohody.
 • XXXV. DATA: 23-27 lutego 2008 r. MIEJSCE: Zakopane DW „Bel-Ami” i OSW „JUREK”. TYTUŁ: Struktura a funkcja białek i kwasów nukleinowych. ORGANIZATOR: Marta Dziedzicka-Wasylewska. ADNOTACJA: Szkoła poświęcona śp. prof. Zygmuntowi  Wasylewskiemu.
 • XXXVI. DATA: 21-26 lutego 2009 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Molecular interactions in health and diseas. ORGANIZATOR: Joanna Cichy (ABP, Vol 56, No 2/2009). 
 • XXXVII. DATA: 13-17 lutego 2010 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Bioinformatyka. 40 lat tradycji IBM. ORGANIZATORZY: Jerzy Dobrucki i Magdalena Tworzydło.
 • XXXVIII. DATA: 12-16 lutego 2011 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Cytometria. ORGANIZATORZY: Jerzy Dobrucki i Koło Studentów Biofizyki „Nobel”.
 • XXXIX. DATA: 21-26 lutego 2012 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Współczesne trendy w biochemii, biofizyce i biologii komórki. ORGANIZATOR: Jerzy Kruk. Szkoła poświęcona śp. prof. Stanisławowi Więckowskiemu.
 • XL. DATA: 21-26 lutego 2013 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Contemporary insights into cancer. Risk, perspectives, expectations. ORGANIZATOR: Krystyna Urbańska (ABP, Vol 60, No 3/2013). 
 • XLI. DATA: 4-9 marca 2014 r. MIEJSCE: Ustroń, Hotel „Diament”. TYTUŁ: Infections, chronic inflammation and autoimmune diseases. ORGANIZATORZY: Jan Potempa i Joanna Kozieł. 
 • XLII. DATA: 10-14 lutego 2015 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: From genome to proteome. ORGANIZATOR: Jolanta Jura (ABP, Vol 62, No 3/2015). 
 • XLIII. DATA: 16-20 lutego 2016 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Biomolekuły: od struktury do funkcji. ORGANIZATOR: Aneta Kasza (ABP, Vol 63, No 3/2016). ADNOTACJA: Gościem honorowym Szkoły był prof. dr hab. Adam Dubin, który z końcem 2015 roku przeszedł na emeryturę
 • XLIV. DATA: 14-18 lutego 2017 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: No stress – no life. ORGANIZATORZY: Andrzej Kozik i Maria Rąpała-Kozik (ABP, Vol 64, No 3/2017). 
 • XLV. DATA: 9-14 lutego 2018 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Signaling – from molecules to cells and back. ORGANIZATORZY: Zbigniew Madeja i Marta Dziedzicka-Wasylewska (ABP, Vol 65, No 3/2018).
 • XLVI. DATA: 11-15 lutego 2019 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: The light side of the Force. ORGANIZATORZY: Wojciech Strzałka i Agnieszka Katarzyna Banaś (ABP, Vol 66, No 3/2019). ADNOTACJA: Gościem honorowym Szkoły była prof. dr hab. Halina Gabryś, która w roku 2019 przeszła na emeryturę.
 • XLVII. DATA: 8-12 lutego 2020 r. MIEJSCE: Zakopane, DW „Bel-Ami”. TYTUŁ: Molecules, Pathways, and Games. ORGANIZATOR: Krzysztof Murzyn. ADNOTACJA: Gościem honorowym Szkoły jest prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula, która w 2020 r. przechodzi na emeryturę.