Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DZIAŁALNOŚĆ WBBiB – KALENDARIUM

24 kwietnia 2002

 • Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii im. Jana Zurzyckiego został przekształcony w Wydział Biotechnologii

1 października 2003 

 • Na Wydziale – obok biotechnologii – został uruchomiony drugi kierunek studiów – biofizyka (5-letnie studia magisterskie) 
 • W semestrze zimowym, pod nazwą „Spotkania w samo południe u biotechnologów” ruszył cykl wykładów dla licealistów. Z czasem wykłady zmieniły nazwę na „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią”

Czerwiec, 2005

 • Na WBBiB powstał Zakład Biotechnologii Medycznej

2006

 • Wydział zmienił nazwę na Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

13 czerwca 2007

 • Została powołana do życia Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, której celem jest wspieranie Wydziału w działalności naukowej i dydaktycznej

27 czerwca 2007

 • Został utworzony Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki 

Kwiecień, 2008 

 • WBBiB rozpoczął wydawanie kwartalnika „Triplet”

27 czerwca 2008

 • Z wizytą na WBBiB przebywał prof. James Watson, odkrywca struktury DNA

Kwiecień, 2009 

 • Projekt pt. Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia uzyskał finansowanie w wysokości blisko 29 mln złotych z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach realizacji projektu w latach 2008-2012 na WBBiB powstało 5 specjalistycznych Pracowni: Analizy Obrazu, Transkryptomiki i Proteomiki , Inżynierii komórkowej i tkankowej , Wirusowej Diagnostyki Molekularnej, Biotechnologii Roślin oraz bank komórek (cell bank) i zwierzętarnia

8 lipca 2009

 • Zakład Genetyki Molekularnej został przekształcony w Zakład Biotechnologii Roślin 

23 lipca 2010

 • W tygodniku „Science” opublikowana została praca zespołu kierowanego przez profesora Artura Osyczkę, w której wyjaśniony zostaje mechanizm działania mitochondrialnego cytochromu bc1 

1 października 2010

 • Na WBBiB uruchomiony został trzeci kierunek studiów – biochemia (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie)

1 października 2011

 • WBBiB powiększył się o Zakład Biofizyki Molekularnej
 • We współpracy z Jagiellońskim Centrum Innowacji zostały uruchomione studia podyplomowe biznes w biotechnologii

7 grudnia 2011

 • Profesor Jan Potempa, kierownik Zakładu Mikrobiologii, otrzymał nagrodę FNP za scharakteryzowanie nowej rodziny proteinaz bakteryjnych oraz wykazanie ich roli w rozwoju chorób przyzębia

Marzec, 2012

 • Profesor Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Orleanie 

Maj, 2012 

 • Profesor Jan Potempa otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Lund 

Listopad, 2012 

 • Program studiów licencjackich z biochemii został nagrodzony w konkursie MNiSW na najlepszy kierunek studiów

29 maja 2013

 • Utworzone został laboratorium stowarzyszone między Zakładem Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ a zespołem Cell Recognition and Glycobiology z Centre de biophysique moléculaire CNRS w Orleanie.

30 września 2013 

 • W wyniku oceny działalności polskich jednostek naukowych (parametryzacji) WBBiB uzyskał najwyższą kategorię A+  

Listopad, 2013

 • Program studiów licencjackich z biotechnologii zostaje nagrodzony w konkursie MNiSW na najlepszy kierunek studiów

14 maja 2014

 • Konsorcjum Cel-Mol-Tech złożone z WBBiB i JCI sp. z o.o. zyskało na 5 lat status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) i dotację w wysokości 35 mln złotych, z czego 29,75 mln przypadło w udziale WBBiB

Maj, 2014

 • Studia z biotechnologii zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

1 października 2014

 • W czasie uroczystej inauguracji 651. roku akademickiego prof. Wojciech Froncisz został uhonorowany medalem Plus Ratio Quam Vis. To pamiątkowe odznaczenie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grudzień, 2014 

 • WBBiB został liderem konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki zdobywając największe dofinansowanie na badania spośród wszystkich jednostek uczelnianych (wydziałów/instytutów) w Polsce 

Maj, 2015

 • Studia z biotechnologii po raz drugi zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”
 • Bank Komórek działający na WBBiB w ramach Zakładu Biologii Komórki uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję wybranych rodzajów komórek ludzkich oraz zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyłączeń szpitalnych HE-ATMP 

1 października 2015

 • Wraz z  rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego w strukturze WBBiB pojawiła się nowa jednostka – Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki

Maj, 2016

 • Studia z biotechnologii po raz trzeci zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

1 kwietnia 2016

 • Pracownia Biofizyki Komórki została przekształcona w Zakład Biofizyki Komórki

Maj, 2016

 • Według Nature Index, wskaźnika, który śledzi afiliacje oryginalnych artykułów naukowych, WBBiB otrzymał najwyższą ocenę spośród wszystkich instytucji badawczych zajmujących się naukami przyrodniczymi w Polsce

1 października 2016

 • Na WBBiB zostały uruchomiony czwarty kierunek studiów – bioinformatyka z biofizyką stosowaną (2-letnie studia magisterskie)

Maj, 2017

 • Studia z biotechnologii po raz czwarty zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

Wrzesień, 2017 

 • W wyniku kolejnej oceny działalności polskich jednostek naukowych przeprowadzonej przez MNiSW WBBiB uzyskał po raz drugi najwyższą kategorię A+  

Maj, 2018

 • Studia z biotechnologii po raz piąty zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

Maj, 2019

 • Studia z biotechnologii po raz szósty zajęły I miejsce w rankingu kierunków przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

1 października 2019

 • Pięcioletnie studia na kierunku biofizyka zostały zastąpione przez 3-letnie studia licencjackie na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa
 • Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku bioinformatyka z biofizyką stostowaną zostały zastąpione przez kierunek bioinformatyka. Dodtakowo, uruchomione zostały studia licencjackie (I stopnia) na kierunku bioinformatyka.

Obecnie WBBiB składa się z 16 Zakładów oraz wydziałowej Pracowni. Na Wydziale pracuje 50 samodzielnych pracowników naukowych – 20 profesorów tytularnych oraz 29 doktorów habilitowanych. Liczba wszystkich pracowników przekracza 240. Co roku w recenzowanych czasopismach publikowanych jest blisko 200 artykułów naukowych.