Przejdź do głównej treści

SYLWETKI

Profesor JAN ZURZYCKI (1925-1984)

Botanik i fizjolog roślin, profesor zwyczajny, pionier badań dotyczących ruchu chloroplastów w komórkach roślinnych pod wpływem światła. Współorganizator i pierwszy dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej, prorektor UJ. Członek rzeczywisty PAN, członek zagraniczny Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina.

Wspomnienie o profesorze Janie Zurzyckim (Post. Biol. Kom. 1985)

Wspomnienie o profesorze Janie Zurzyckim (Wiad. Bot. 1985)

Profesor MARIA SARNECKA-KELLER (1925-1984)

Biochemik, profesor nadzwyczajny, współorganizatorka i drugi w kolejności dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej, prorektor UJ (pierwsza kobieta piastująca tę godność), założycielka i redaktorka serii wydawniczej Biologia Molekularna „Zeszytów Naukowych UJ”, inicjatorka powstania na rodzimej uczelni Uniwersytetu III wieku. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wspomnienie o profesor Marii Sarneckiej-Keller (Triplet, 2009)

Profesor STANISŁAW ŁUKIEWICZ (​1927-2005)

Biofizyk, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Biofizyki IBM UJ, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, współzałożyciel specjalistycznego czasopisma „Current Topics in Biophysics”. Pionier wykorzystania spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (ERP) do badań biologicznych i biomedycznych.

Wspomnienie o profesorze Stanisławie Łukiewiczu (Triplet, 2010)

Profesor ALEKSANDER KOJ ​(1935-2016)

Biochemik, profesor zwyczajny, a także doktor medycyny. Badał białka ostrej fazy oraz reakcje komórek na stan zapalny organizmu. Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej. Prorektor a następnie trzykrotny rektor UJ (1987–1990, 1993–1996, 1996–1999). Współtwórca Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożyciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i jej pierwszy przewodniczący. Członek PAN, PAU, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, brytyjskiego Biochemical Society. Doktor honoris causa UJ oraz Cleveland State University, University of Hartford i Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo. Otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1996) oraz Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1998). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1976), Krzyżem Oficerskim (1999) a następnie Krzyżem Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski. 

Wspomnienie o profesorze Aleksandrze Koju (Nauka 2017)

Wspomnienie o profesorze Aleksandrze Koju (Roczniki PAU 2016/2017)

Profesor ZOFIA PORWIT-BÓBR (1924-2007)

Mikrobiolog, profesor zwyczajny. Założycielka i kierowniczka Zakładu Mikrobiologii (od roku 1976 – Mikrobiologii i Immunologii) IBM. Członek PAN. Wyróżniona za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Zespołową Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN, Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Wspomnienie o profesor Zofii Porwit-Bóbr (pdf)

Profesor STANISŁAW WIĘCKOWSKI (1931-2011)

Fizjolog roślin i biochemik, profesor zwyczajny. Wice-dyrektor IBM UJ oraz kierownik Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin. Zasiadał w radach redakcyjnych wielu czasopism. Redaktor  serii wydawniczej Biologia Molekularna „Zeszytów Naukowych UJ”. Członek Komisji i Komitetów PAN. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wybitny naukowiec i niezwykle skromny człowiek.

Wspomnienie o profesorze Stanisławie Więckowskim (pdf)

Profesor ZDZISŁAW ŻAK (1930-2015)

Biochemik, profesor zwyczajny, specjalista w dziedzinie biochemii witamin i koenzymów oraz struktury białek. Dyrektor Instytutu Biologii Molekularnej, członek PAN, członek rady redakcyjnej czasopisma „Acta Biochimica Polonica”, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wspomnienie o profesorze Zdzisławie Żaku (Triplet, 2015)